Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Danh sách học sinh Cường Để khóa 1966-1973.

Xin cám ơn anh Võ Ngọc Chuyển đã giúp đỡ trong việc sưu tầm liệt kê danh sách này.
Có gì sai sót xin các bạn làm ơn mail về cho hay dùm.
 
Ban Điều Hành
admin@cuongde.org
  
Trang thông tin liên lạc của cựu học sinh trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn has 120 registered members
Hình
Họ và Tên
Chỗ ở
Nguyễn Văn Mẫn
Đà nẵng(thanhdatman@yahoo.com.vn)
Hồ Công Ảnh
Phù Cát, Bình Định
Ngô Tấn Bình
GoldCoast, Australia
Nguyễn Văn Chốn
Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Bùi Thúc Đệ
Tây Sơn, Bình Định
Nguyễn Xuân Đình
Bien6 Hòa, Đồng Nai

Đăng Nhập / Đăng Xuất