Nhạc

Nhạc: Kiên Thanh
Lời: thơ Kim Tiến
Trình bày: Kim Khánh   Em Và Biển