Nhạc

Nhạc: Kiên Thanh
Lời: thơ Nguyễn Kim Tiến
Trình bày: Thái Hòa   

nếu có phải