Nhạc

Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Lời thơ: Nguyễn Ngọc Diệp
Hòa âm & keyboard: Nguyễn Minh Châu
  
{play}http://cuongde.org/songs/others/CoiBuon_NguyenNgocDiep_NguyenMinhChau.mp3{/play}
  


Cõi Buồn