Nhạc

Nhạc và lời: Mai Xuân Vỹ
Hòa âm: Mai Xuân Vỹ
Trình bày: Mai Khôi , trích từ album Căn Nhà Nhỏ

  

Căn Nhà Nhỏ, Mai Xuân VỹCăn Nhà Nhỏ, Mai Xuân Vỹ