Nhạc

Nhac: Lê Minh Hải
Lời: thơ:  Huệ Triệu
Trình bày: Quỳnh Như   Thuo Muoi Sau Tuoi