Nhạc

Là dân Bình-Định chính gốc, từng ngồi lớp C đầu tiên của trường Cường-Để Qui-Nhơn. Chiến tranh khốc liệt: chết chóc, ly tán. 40 năm còn gì ? Quá dài để nhớ về thầy cũ, bạn xưa. Nhớ nhiều lắm những hình ảnh Qui-Nhơn của một thời mơ mộng : những con đường, những tà áo trắng ... " Sóng sánh Qui-Nhơn " bài thơ của Nguyễn Thái Dương đã nói hộ tâm tình cho chúng ta, những đồng môn vẫn còn xa xứ. Tình cờ biết được trang web của Cường Để Qui Nhơn mình xin gửi kính tặng các thầy cô và tất cả các bạn.
Kính chúc các thầy cô và các bạn vui khoẻ.
Pleiku, ngày 11/9/2010
Yên Kha Hồng Vân Thanh

Nhạc: Yên Kha
Lời: thơ Nguyễn Thái Dương
Trình Bày: Bích Mận 


Song Sanh Qui Nhon