Nhạc

Đúng ra là câu tán thán nhĩ ... Hồi xưa nhớ hay nghe bài "Chàng dũng sĩ và con ngựa vàng" của Phạm Duy (10 bài đạo ca thì phải), đoạn sau nhạc rất phấn khởi, mình rất thích, bây giờ thì cũng thích nhưng khác lý do.