Nhạc

Bài này chưa thử hát bao giờ, hôm nay chợt như trùng hợp, hát lên nghe như một lời nhắn nhủ từ độ nào xa lắm ...