Nhạc

Có khi những bài ca phổ thơ có những tựa đề khó hiểu, bài này phổ thơ của một người bạn của người bạn, một loạt bài thơ verse 1, 2, 3 ... mình thấy bài này diễn tả tâm trạng một buổi sáng cảm thấy thật mông mênh nhẹ nhàng, trong mù sương ... tung tăng chân sáo ...