Nhạc

Mấy hôm nay được đọc nhiều bài văn thơ nhạc hay, mình rất cám ơn, có những ngày như thế ... "Căn nhà nhỏ" cũng là một ngày tương tự ...