Nhạc

Bến cũ (1946) - Nhạc và lời: Anh Việt & Ngọc Quang - Nguyễn Hữu Dự trình bày.


Em tôi (1955) - Nhạc và lời: Lê Trạch Lựu (1932-2015) - Nguyễn Hữu Dự trình bày.


Chiều nay không có em - Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên - Nguyễn Hữu Dự trình bày.


Hương Xưa (1955) - Từ và nhạc: Cung Tiến - Nguyễn Hữu Dự trình bày.