Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Nhạc

Nhạc Phổ Thơ của Nguyễn Tư Phương


Đây là một vài bài nhạc phổ thơ của Nguyễn Tư Phương:

  • Ðưa ngươì qua những dòng sông – Quỳnh Lan
  • Mưa Hoàng Ðiệp  - K H ghim
  • Lần cuối cùng này – Hoàng Quân

 

Đăng Nhập / Đăng Xuất