Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Có hôm nào đó lên mạng tìm Google dưới chữ "Truồi", bỗng thấy có bài thơ Tôi Về Phú Lộc của Khuất Thanh Chiểu, đọc bài thơ thật là cảm xúc, Hoàng Hạc lâu có lẽ ... Nước chảy miên man có bao giờ ngừng nhĩ, mà sao mình còn đứng đó đòi uống lại miếng nước hôm nào ...

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất