Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Áo Vải Cờ Đào

62.Ai tư buốt nhói Ngọc Hân Lam Hồng Lượt xem: 2281
61. Di mệnh của vua Quang Trung Lam Hồng Lượt xem: 2560
60.Chuẩn bị thống nhất sơn hà Lam Hồng Lượt xem: 2342
59. Cầu hôn công chúa Mãn Thanh-Xin đất Lưỡng Quảng làm của hồi môn Lam Hồng Lượt xem: 2482
58. Thái Đức an phận-Quên mộng đồ vương Lam Hồng Lượt xem: 2239
57.Quốc sách cường thịnh quốc gia-Thống nhất nước nhà Lam Hồng Lượt xem: 2298
56. Thủ đoạn bang giao Mãn Thanh Lam Hồng Lượt xem: 2188
55. Mãn Thanh long trọng đón tiếp Giả Vương Lam Hồng Lượt xem: 2250
54. Giả vương Phạm Công Trị lên đường hội kiến Càn Long Lam Hồng Lượt xem: 2647
53. Thế cuộc bang giao Việt – Mãn Lam Hồng Lượt xem: 2122
52. Mãn Thanh âm thầm lập mưu Lam Hồng Lượt xem: 2075
51.Chấn hưng đất nước Lam Hồng Lượt xem: 2229
50. Bang giao Mãn Thanh-Hủy bỏ cống người vàng Lam Hồng Lượt xem: 2210
49. Nhìn xa trông rộng chủ động bang giao Lam Hồng Lượt xem: 2219
48. Thua trận bại binh Mãn Thanh uất hận tổn thương Lam Hồng Lượt xem: 1817
47. Chính sách an dân và phát triển đất nước Lam Hồng Lượt xem: 1817
46. Thăng Long đón mừng Quang Trung-Gởi cánh đào xuân báo tiệp Phú Xuân Lam Hồng Lượt xem: 1966
45.Mãn Thanh hoảng loạn dày xéo nhau tháo chạy về nước Lam Hồng Lượt xem: 1818
44.Tây Sơn tiến công giải phóng Thăng Long Lam Hồng Lượt xem: 1561
43. Tây Sơn thần tốc đập tan hệ thống bố phòng liên hoàn của Mãn Thanh Lam Hồng Lượt xem: 2161
42. Thần tốc táo bạo tài tình-Chiến thắng Ngọc Hồi Lam Hồng Lượt xem: 1640
41. Mãn Thanh liên hòan bố phòng-Dụng mưu sâu kế độc-Chờ hợp công Nam tiến tiêu diệt Tây Sơn Lam Hồng Lượt xem: 1504
40. Phú Xuân lo lắng chờ mong Lam Hồng Lượt xem: 1723
39. Hận giặc tham tàn, thần tốc tiến công Lam Hồng Lượt xem: 1646
38.Thần tốc mưu kế diệt đồn Hà Hồi Lam Hồng Lượt xem: 1695
37. Năm cánh tiến công-Diệt đồn Khương Thượng- Bưng tai bịt mắt kẻ thù Lam Hồng Lượt xem: 1786
36. Mãn Thanh hoan hỉ đón Tết mừng công Lam Hồng Lượt xem: 1585
35. Hội quân Tam Điệp Lam Hồng Lượt xem: 1707
34. Quang Trung cầu kiến La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp Lam Hồng Lượt xem: 1845
33. Nỗi lòng Ngọc Hân Lam Hồng Lượt xem: 1507
32.Hành quân Bắc tiến Lam Hồng Lượt xem: 1673
31. Mưu cao cho Mãn Thanh tự mãn Lam Hồng Lượt xem: 1817
30. Lên ngôi Hoàng Đế-Quang Trung tiến quân Bắc phạt Lam Hồng Lượt xem: 1822
29.Bắc Hà dưới tròng áp bức Lam Hồng Lượt xem: 1773
28. Sĩ phu thức tỉnh - Phòng tuyến Bắc Hà Lam Hồng Lượt xem: 1728
27. Phú Xuân chuẩn bị Lam Hồng Lượt xem: 1986
26. Mãn Thanh tiến chiếm Thăng Long-Chiêu Thống chầu hầu Sĩ Nghị Lam Hồng Lượt xem: 1627
25.Hội Tướng lui binh-Cấp báo Phú Xuân Lam Hồng Lượt xem: 1621
24. Nội Hầu Phan Văn Lân tử chiến Thị Cầu Lam Hồng Lượt xem: 1893
23. Bắc Hà giày xéo dưới chân xâm lược Lam Hồng Lượt xem: 1831
22. Bắc Hà cản bước xâm lăng Lam Hồng Lượt xem: 1658
21.Mãn Thanh xâm lược Bắc Hà Lam Hồng Lượt xem: 1634
20. Sục sôi hào khí diệt giặc chống thù Lam Hồng Lượt xem: 1608
19. Lưỡng đầu thọ địch. Ngàn cân treo sợi tóc Lam Hồng Lượt xem: 1644
18. Mãn Thanh chuẩn bị xâm lược Lam Hồng Lượt xem: 1643
17.Chiêu Thống cõng rắn Lam Hồng Lượt xem: 1613
16. Hào hùng lịch sử- Chiến công Tây Sơn Lam Hồng Lượt xem: 1599
15.Tham vọng Mãn Thanh Lam Hồng Lượt xem: 1685
14. Ngàn nỗi lo toan Lam Hồng Lượt xem: 1827
13.Bắc Bình Vương ở Thăng Long Lam Hồng Lượt xem: 1711
12. Tây Sơn đánh tan quân Xiêm-Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút Lam Hồng Lượt xem: 2273
11. Nguyễn Ánh cầu viện Tây dương-Xiêm la Lam Hồng Lượt xem: 1895
10. Bắc Bình Vương diệt Nhậm – Chiêu Thống bôn tẩu Lam Hồng Lượt xem: 1735
9. Vũ Văn Nhậm quyền chiếm Thăng Long Lam Hồng Lượt xem: 2443
8. Nhà Lê cầu cứu Bắc Bình Vương Lam Hồng Lượt xem: 1780
7. Hữu Chỉnh chuyên quyền - Văn Nhậm tiến chiếm Nghệ An Lam Hồng Lượt xem: 1636
6. Xáo thịt nồi da Lam Hồng Lượt xem: 1798
5. Riêng một cơ đồ Lam Hồng Lượt xem: 1781
4. Cờ rợp xuôi Nam Lam Hồng Lượt xem: 1820
3. Thái Đức Bắc hành Lam Hồng Lượt xem: 1625
2. Anh hùng ngộ giai nhân Lam Hồng Lượt xem: 1903
1. Diệt Trịnh Phù Lê Lam Hồng Lượt xem: 1751

Đăng Nhập / Đăng Xuất