Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Nhạc

Nhạc: Kiên Thanh
Lời: thơ Kim Tiến
Hòa Âm: Kiên Thanh
Trình bày: Đào NguyênTháng Sáu Quy Nhơn
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất