Nhạc

Nhạc: Kiên Thanh
Lời: thơ Kim Tiến
Hòa Âm: Kiên Thanh
Trình bày: Đào NguyênTháng Sáu Quy Nhơn