Nhạc

Nhac: Kiên Thanh
Lời: thơ Nguyễn Kim Tiến
Trình bày: Kim Khánh     Đôi Mắt Ngày Xưa, Kiên Thanh, Kim Tiến