Nhạc


Nhac: Kiên Thanh
Lời: thơ của Thanh Tùng

Trình bày: Thái HòaTrả Lại Mùa Thu