Nhạc

LTS. Bài này viết cách đây hơn hai năm, nhân dịp sinh nhật thứ 13 của cháu Vân Nguyễn Quỳnh Hương, con gái của Kim Tiến. Kim Tiến kiếm bản nhạc không ra, không biết anh Kiên Thanh còn giữ copy nào không. Thôi kệ, post MP3  lên cho bà con nghe cho vui.

Nhạc: Kiên Thanh
Lời: Nguyễn Kim Tiến
Trình bày: Trúc Ly