Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Nhạc

LTS. Bài thơ Buồn Thu của Thanh Tùng  đã được đăng báo, Trang Mai Bê Bi của Báo Chính Luận năm 1971, Kiên Thanh phổ nhạc năm 2006.

Nhac: Kiên Thanh
Lời: thơ: Thanh Tùng
Trình bày: Minh Nhơn
Buồn Thu
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất