Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Nhạc

Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Thơ: Nguyễn Ngọc Diệp
Hòa âm và đàn: Nguyễn Minh Châu
Trình bày: Kyra  {play}http://cuongde.org/songs/others/CanhAnhDao_NguyenMinhChau_NguyenNgocDiep_Kyra.mp3{/play}
   
Cánh Anh Đào
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất