Nhạc

Có lần một người bạn gởi mình bài thơ Mai Sau, đọc và thấy nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, quậy một bài nhạc để nhớ. Thói quen của mình là, để nhớ một bài thơ, mình phổ nhạc vào rồi hát. Có khi ngồi hát bài này thấy muốn ... ngộ đạo, có người bạn nói, "nghe rợn cả mình", có lẽ nghĩ đến cái chết nhĩ, mình thì nghĩ, trước khi chết mà được nằm ngắm bầu trời xanh nghĩ đến những ngày xưa ...

Nhạc: Lê Khắc Tưởng
Thơ: Vũ Văn Hiệu
Trình bày: Lê Khắc Tưởng