Nhạc

Hôm ở Đà Nẵng chơi thật vui, viết bài nhạc kỷ niệm, rãnh rỗi hát chơi, thấy cũng vui như lúc đó. Nhiều lúc những niềm vui đến bất chợt mà không vì lý do gì, hoặc mình cũng chẳng biết vì lý do gì. Ngược lại nỗi buồn cũng đến bất chợt như thế, trong 10 bài nhạc, có lẽ không có tới một bài nói đến niềm vui như thế, bởi vì khi mình vui, mình đâu ngồi đó mà làm thơ làm nhạc nhĩ ?