Nhạc

Có lần mình đi Perth chơi với bạn bè, nằm trên bãi cỏ mơ màng nhìn mấy đứa con mấy đứa bạn chơi đùa chung quanh, nhớ lại ngày xưa, làm như buồn muốn khóc nhưng hình như ngậm ngùi thì đúng hơn ...