Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Nhạc

Đúng ra là câu tán thán nhĩ ... Hồi xưa nhớ hay nghe bài "Chàng dũng sĩ và con ngựa vàng" của Phạm Duy (10 bài đạo ca thì phải), đoạn sau nhạc rất phấn khởi, mình rất thích, bây giờ thì cũng thích nhưng khác lý do.

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất