Phan Đình Anh đến thăm thầy VÕ THĂNG
Bạn Phan Đình Anh đến thăm thầy VÕ THĂNG (11/2011)

Thầy Võ Thăng sinh năm 1944 tại Quảng Nam.
Thầy học tiểu học ở quê nhà và học Trung học tại trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng.
Thầy học đại học ở  Đại học Sư phạm Huế, Khoa Toán.
Thầy tốt nghiệp năm 1969.

Thầy về dạy ở Trường Cường Để Qui Nhơn từ niên khóa 1969-1970 đến tháng 4/1975.
Từ tháng 6/1975 cho đến cuối năm 1979 Thầy nghỉ dạy, làm đủ thứ nghề để sinh sống.
Năm 1980 Thầy trở lại nghề giáo, dạy ở các trường Long Khánh, Thống Nhất A, Nguyễn Trãi, Đồng Nai.
Năm 2005 Thầy nghỉ hưu, tuy nhiên vẫn còn  tiếp tục dạy tại các trường Trung học tư thục Nguyễn Khuyến, Trần Đại Nghĩa, Đồng Nai.

Hiện Thầy sống ở Hố Nai, Đồng Nai, và còn dạy ở trường Trung học Trần Đại Nghĩa, Đồng Nai.

 

*****

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.