Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Tưởng Niệm người Đồng hương Nguyễn Mộng Giác

Mùa Biển Động
* giữa hè hanh nắng
Cuộc đời người như vận nước Nam
Những Đợt Sống Ngầm, Mùa Biển Động
Đã vở bờ đưa người đến tự do.

Bộ truyện dài Sông Côn Mùa Lũ
Đất Tây Sơn Bình Định vang lừng
Rồi Bèo Giạt, Tha Hương đất khách
Phút lâm chung về bến Tự do.

Nay Bão Nổi, Tiếng Chim Vườn Cũ
Thương người con xứ Nẫu hào hùng ...

* * *

Mộng là giả cuộc đời hư ảo
Giác là chơn tánh Phật thường còn
Người đi sợi nắng vừa loang
Văn thanh thi tứ vỡ toang vô thường.


Sacramento July 3rd, 2012.
Bạch Xuân Phẻ

* Chữ Nghiêng là tên các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Mộng Giác

Nguồn: http://phebach.blogspot.com.au/2012/07/tuong-niem-nguoi-ong-huong-nguyen-mong.html

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất