Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Trong phần này, mỗi Thầy / Cô có một trang riêng để các bạn viết vài hàng (trong phần Lời Bàn) nhắc lại những kỷ niệm cũ ngày xưa học với Thầy / Cô, hay một vài chữ cám ơn công lao dạy dỗ...

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Võ Thăng

Phan Đình Anh đến thăm thầy VÕ THĂNG
Bạn Phan Đình Anh đến thăm thầy VÕ THĂNG (11/2011)

Thầy Võ Thăng sinh năm 1944 tại Quảng Nam.
Thầy học tiểu học ở quê nhà và học Trung học tại trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng.
Thầy học đại học ở  Đại học Sư phạm Huế, Khoa Toán.
Thầy tốt nghiệp năm 1969.

Thầy về dạy ở Trường Cường Để Qui Nhơn từ niên khóa 1969-1970 đến tháng 4/1975.
Từ tháng 6/1975 cho đến cuối năm 1979 Thầy nghỉ dạy, làm đủ thứ nghề để sinh sống.
Năm 1980 Thầy trở lại nghề giáo, dạy ở các trường Long Khánh, Thống Nhất A, Nguyễn Trãi, Đồng Nai.
Năm 2005 Thầy nghỉ hưu, tuy nhiên vẫn còn  tiếp tục dạy tại các trường Trung học tư thục Nguyễn Khuyến, Trần Đại Nghĩa, Đồng Nai.

Hiện Thầy sống ở Hố Nai, Đồng Nai, và còn dạy ở trường Trung học Trần Đại Nghĩa, Đồng Nai.

Xem tiếp...

Học trò cũ nhớ về Thầy Đinh Thành Chương

Thầy sinh năm 1908 tại làng Xuân Kiển, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, con ông Phó dụng Xuân Kiển.

Năm 1922, thầy học lớp đệ nhất niên trường Collège de Quy Nhơn, sau đó theo học tại trường Quốc học Huế. Thầy tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội - trường Cao đẳng lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ.

Thập niên 40 (?) Thầy về dạy học tại trường Quốc học Vinh (Thầy dạy 4 môn Toán Lý Hóa & Sinh, dạy toán cho GS Nguyễn Cảnh Toàn là 1 trí tuệ lớn của VN thế kỷ thứ 20 - ABI).

Xem tiếp...

Học trò cũ nhớ về Thầy Vương Quốc Tấn

Thầy Vương Quốc Tấn sinh ngày 9/7/1938 ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thầy học tiểu học và trung học đệ nhất cấp ở Hội An.
Ba năm trung học đệ nhị cấp Thầy ra Huế học ở Trường Quốc Học.
Xong lên đại học Thầy học ở Trường Đại Học Sư Phạm Huế, ngành Lý Hoá, từ năm 1959 đến năm 1962.
Năm 1962 Thầy tốt nghiệp Thủ Khoa.

Thầy Vương Quốc Tấn (bên phải) trong buổi họp mặt với khoá 67-74, 2006.

Xem tiếp...

Học trò cũ nhớ về Thầy Nguyễn Mộng Giác

Vài dòng về tiểu sử của Thầy Nguyễn Mộng Giác: (theo Tạp Chí Da Màu)

- Sinh năm 1940 tại Bình Định, miền Trung Việt Nam-
-Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế năm 1963-
- Dạy học tại Huế, Quy Nhơn và làm chuyên viên nghiên cứu giáo dục Bộ Giáo Dục, Sài Gòn-
- Bắt đầu viết văn năm 1971, đã cộng tác với các tạp chí Bách Khoa, Văn, Thời Tập, Ý Thức-
- Vượt biển tị nạn năm 1981 qua ngả Nam Dương, đến định cư tại Hoa Kỳ cuối năm 1982-
- Cộng tác với các báo Đồng Nai, Việt Nam Tự Do, Người Việt, Văn, Văn Học Nghệ Thuật-
- Chủ bút tạp chí Văn Học, California, Hoa Kỳ, từ 1986 đến tháng Tám /2004-
- Hiện định cư tại thành phố Westminster thuộc quận Orange, California, cùng với gia đình-

Xem tiếp...

Học trò cũ nhớ về Cô Cung Thị Ngọc Anh

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Cô, hoặc một lời cám ơn công Cô dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Cô ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Trương Ân

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Nguyễn Văn Bài

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Đinh Thành Bài

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Nguyễn Kim Ba (*)

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

Học trò cũ nhớ về Thầy Lê văn Ba

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Đăng Nhập / Đăng Xuất